Početna Osiguranje robe u transportu

Želite sigurnost u poslu? - Osiguranje robe u transportu

  • Polisa za pojedinačne pošiljke
  • Polisa za više pošiljki u periodu od godinu dana

Sva roba koja se prevozi unutar Srbije, ili van granica, može se osigurati polisama za pojedinačne pošiljke ili polisom za više pošiljki u trajanju od godinu dana. Polisom osiguranja robe u transportu pokrivaju se sledeće kategorije: potpuni gubitak, delimični gubitak ili oštećenje osiguranog predmeta, troškovi spasavanja istog, troškovi utvrđivanja i naplate štete.

Neo Finance vam pomaže da iz ponude vodećih osiguravajućih kuća odaberete optimalno osiguranje i da njegova cena bude najpristupačnija. Popunjavanjem formulara možete zatražiti preliminarne informacije u vezi sa željenom polisom.

U formular unesite tražene podatake i dovršite načinom na koji želite da dobijete potrebne informacije (imejl adresa ili telefon) i naš tim će vam se brzo javiti sa predlozima i ponudama za odgovarajuće osiguranje.

Popunjavanjem formulara ne obavezujete se na saradnju sa Neo Finance.

...