Početna Osiguranja
Rentno osiguranje

Rentno osiguranje

Kroz ličnu rentu možete sebi obezbediti privatnu penziju, ova vrsta osiguranja namenjena je svima koji žele da obezbede dopunski prihod.

Privatno zdravstveno osiguranje

Privatno zdravstveno osiguranje

Zdravstveno osiguranje omogucava vam brzu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu u najboljim ustanovama.

Health insurance for foreign citizens in Serbia

Health insurance for foreign citizens in Serbia

Neo Finance can provide you with all desired kinds of insurance during your stay in Serbia.

Životno osiguranje

Životno osiguranje

Polisom životnog osiguranja finansijski obezbedujete sebe i svoju porodicu u slucaju teških životnih situacija.

Medunarodna putna osiguranja

Putno osiguranje

Polisa putnog osiguranja daje vam mogucnost da prevazidete neprijatnosti koje mogu izazvati eventualni zdravstveni problemi.

Osiguranje zaposlenih

Osiguranje zaposlenih

Osigurajte zaposlene od nezgode na 24 sata. Za vreme obavljanja redovnih zadataka, ukljucujuci dolazak i odlazak sa posla.

Osiguranje imovine

Osiguranje imovine

Osiguranje imovine podrazumeva osiguranje nepokretne i pokretne imovine, kao i osiguranje mašina, uredaja i ostale opreme.

Osiguranje kuca i stanova

Osiguranje kuca i stanova

Osiguranje kuca i stanova podrazumeva osiguranje stambenih objekata, odnosno nepokretne imovine.

Osiguranje robe u transportu

Osiguranje robe u transportu

Roba koja se prevozi unutar Srbije, ili van granica može se osigurati pojedinacnim polisama ili polisom za više pošiljki.

Kasko osiguranje

Kasko osiguranje

Kasko osiguranje vozila koje vam pruža pokrice za materijalne štete nastale na osiguranom vozilu u saobracajnoj nezgodi

Osiguranje plovnih objekata

Osiguranje plovnih objekata

Osiguranje plovnih objekata je osiguranje plovnog objekta dok plovi ili je ukotvljeno ili usidreno, a pokriva štete od brojnih rizika na plovilima

Osiguranje poljoprivrede

Osiguranje poljoprivrede

Osiguranje u poljoprivredi pruža finansijsku zaštitu i sigurnost poljoprivrednim proizvodacima.

Kreditno osiguranje

Kreditno osiguranje

U mnogim bankama jedan od uslova za dobijanje kredita jeste da je klijent za vreme otplate životno osiguran.